Nam Long thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Nam Long

Nam Long thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Nam Long

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
Mã số doanh nghiệp: 0315925986

Đăng ký lần đầu: ngày 26 tháng 09 năm 2019


1. Tên công ty

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI NAM LONG

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM LONG TRANSPORTATION SERVICE DOOD ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY
- Tên công ty viết tắt: NAM LONG TRANSPORTATION SERVICE LTD

2. Địa chỉ trụ sở chính :
- 06 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: (84-28) 54 16 17 18
- Fax: (84-28) 54 17 18 19 20 
3. Vốn điều lệ 20.000.000.000 đồng - Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng

4. Thông tin về chủ sở hữu  

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

- Mã số doanh nghiệp Quyết định thành lập số: 0301438936
- Ngày cấp: 27/12/2005

- Nơi cấp: Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

....

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Nam Long

 

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Nam Long

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Nam Long

Theo: Nam Long Group (NLG)